PARA KAZANDIRAN UYGULAMALAR İLE TELEFONUNUZDAN PARA KAZANMAYA BAŞLAYIN. HEMEN TIKLAYIN.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Belgeler ve Maliyeti 2022

Ticari faaliyetlerde bulunabilmek ve vergi mükellefi olmak için şirket kurmanız gerekmektedir. Şahıs şirketleri en kolay olarak kurabileceğiniz, kuruluş ve sonraki maliyetleri en düşük olan şirket türüdür. Şahıs şirketi denildiği zaman birçok kişi tek kişinin kurduğu şirket olarak algılamaktadır. Fakat şahıs şirketleri tek kişi tarafından kurulabileceği gibi birden fazla kişinin ortaklığı şeklinde de kurulabilmektedir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Ticari faaliyette bulunmak için tek kişinin veya birden fazla kişinin ortaklığı ile kurulmuş, sahip ve ortaklarının sorumlulukları sınırsız olan bir şirket türüdür. Şirketin sahibi ve varsa ortakları gerçek kişilerden oluşmaktadır ve şirkete ait borçlar için bu kişiler sınırsız olarak sorumludur. Şahıs şirketlerinin devri ve varsa ortaklığın devri oldukça zordur. Bu şirket türü kolektif ve komandit olmak üzere ikiye ayrılır.

Kolektif Şirket: TTK’ya göre herhangi bir ticari işletmenin bir ticari unvan altında işletilmesi amacı ile gerçek kişi veya kişiler tarafından kurulmuş olan ve ortaklardan hepsinin sınırsız sorumluğu olan bir şirket türüdür.

Komandit Şirket: Bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir sözleşmeye bağlı olarak kurulmuş olan, şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmış, bir kısmının ise belirli bir miktar ile sınırlanmış tüzel kişiliğe sahip bir ticari şirket türüdür.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi özellikle küçük ve orta çaplı işletmeler için en ideal seçenektir. Kurulum maliyetleri limited ve anonim şirketlere göre çok daha düşüktür. Aynı zamanda aylık muhasebe ücretleri, oda kayıt ücretleri ve aidatları da daha düşüktür. Vergilendirme sistemi kademelidir. Hızlı bir şekilde kurulum işlemleri yapılır ve kurulur. Kurulum esnasında istenen evraklar daha az olduğundan dolayı bu anlamda da sıkıntı yaşamazsınız. Ticari faaliyetler esnasında uygulanan defter tasdik ücretleri daha düşük seviyelerdedir.

Şirketin kapanış süreci de yine limited ve anonim şirketlere göre çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Oysa ki limited ve anonim şirketlerde bu süreç daha uzun ve zorlu olmaktadır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketleri için en büyük dezavantaj gelir vergisinin kademeli olmasıdır. Özellikle yüksek gelire sahip olan şahıs işletmelerinde gelir vergisi oranları %35‘e kadar çıkmaktadır. Fakat limited ve anonim şirketlerinde gelir vergisi oranı her zaman sabit ve %20 oranındadır.

Diğer bir dezavantajı ise prestijdir. Birçok resmi kuruluş, banka ve diğer şirketler için limited ve anonim şirketleri daha prestijlidir. Talepleri daha hızlı ve kolay bir şekilde çözümlenmektedir. Aynı zamanda daha kolay kredi ve pos gibi banka uygulamalarına sahip olmaktadır.

Şahıs Şirketi Kurulumu

Şirketi kurmak ve kurulum aşamasına geçebilmek için bazı belgeleri toplamalı ve ilgili kurumlara bildirim yapmalısınız. Birçok mali müşavir ve muhasebeci bu işlemleri yapmaktadır. Siz kendiniz yapabileceğiniz gibi, bir muhasebeci ile anlaşarak işlemlerinizi bu muhasebeciye yaptırabilirsiniz.

İlk olarak şahıs şirketi kurabilmek için bazı belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Aşağıdaki belgelerin bazılarına ihtiyaç olmayabilir, en doğru bilgi için muhasebecinize danışınız. İstenen belgeler;

  • İşe başlama bildirim formu
  • Vergi dairesine vereceğiniz dilekçe
  • 2 adet nüfus müdürlüklerinden alabileceğiniz nüfus cüzdanı sureti
  • 2 adet noter tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet nüfus müdürlüğünden veya e-devletten alacağınız ikametgah belgesi
  • 2 adet noterden alacağınız imza sirküsü
  • Eğer iş yeri kiralık ise kira kontratı ve kira kontratı damga vergisi alındı makbuzu
  • Eğer iş yeri kiralık değilse tapunun fotokopisi

Şahıs Şirketi Kurulum Maliyeti

Kuruluş işlemleri için ödeyeceğiniz noter ücretleri, evrak ücretleri vb. ücretler yaklaşık 300-400 TL tutmaktadır. İşlemleri eğer bir muhasebeciye yaptıracak olursanız tüm masraflarınız 700 TL civarında olacaktır. Yani 700-750 TL’ye şahıs şirketi açmanız mümkündür. Fakat eğer bir odaya kayıt olmanız gerekiyorsa oda kayıt parasını da bu maliyetlere eklememiz gerekir.

Bunlar dışında aylık bazı ücretleriniz olacaktır. Aylık muhasebe ücreti 100-300 TL civarındadır. Eğer büyük bir işletme iseniz bu rakam daha artacaktır. Damga vergisi ve diğer sabit vergiler aylık 50 TL civarındadır. Yapacağınız işe göre bir esnaf odasına veya ticaret odasına kayıt olmanız gerekebilir. Kayıt sonrası aylık veya yıllık aidatlar olabilmektedir.

Yaptığınız işe göre, alış ve satış işlemlerinize göre KDV, stopaj vergisi, damga parası, geçici vergi, gelir vergisi gibi gibi vergi kalemleriniz olacaktır. Bu işlemlerin kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi işlemlerini anlaştığınız muhasebeci veya mali müşavir yapacaktır ve size bu konular ile ilgili olarak bilgi verecektir.

Diğer Şirket Türleri

Şahıs şirketinin yanı sıra daha pek çok şirket türü bulunuyor. Bunlar anonim şirketi, kooperatif şirketi, limited şirketi, kollektif şirketi ve komandit şirketi olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla kişi ile kurulan şirketler limited şirket olarak isimlendiriliyor. Daha önce yapılan düzenleme ile birlikte limited şirketin kurulumu günümüzde kolay bir hale gelmiş bulunuyor. En az iki, en fazla elli kişi ile limited şirket sahibi olunabilir. Eğer limited şirketin ortak sayısı yirminin üzerine çıkarsa bu durumda iç denetçi bulundurmak zorunlu olur. Limited şirkette kararlar genel olarak oy çokluğu ile alınıyor.

Bir diğer şirket türü karşımıza kooperatif şirket olarak çıkıyor. Bu şirketin amacı insanların birbirleriyle dayanışma içerisinde olmasını sağlamak. Yardımlaşma, destek ve bu gibi amaçlarla kurulan bu tür şirketler düşük maliyet ile açılabiliyor. Bu tür kuruluşlar için herhangi bir sermaye üst limiti bulunmuyor. Ortak sayısına göre sermaye daha da güçlenebilir.

Bir diğer şirket türü olarak bizleri komandit şirket karşılıyor. Komandit şirket, iki veya daha fazla kişi tarafından kurulan ve ticari faaliyet amacıyla işlem yapan bir çeşit olmakta. Komandit şirketler ikiye ayrılır. Bunlardan birisi adi komandit şirket olurken diğeri sermayesi paylara bölünen komandit şirket olarak yer alıyor. Ortakların bir kısmı tam yetkiye sahip olurken diğer kısmı kısıtlı yetkiler ile şirkette bulunur.

Yoruma kapalı.