Sayısal Meslekler Nelerdir, En Çok Kazandıran Sayısal Meslekler

Sayısal Meslekler Nelerdir?

Sayısal mesleklerden bazıları şunlardır:

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri sayısal bölümlerdendir.
 • Beslenme ve Diyetetik sayısal bölümlerden biridir.
 • Bilgisayar Mühendisliği sayısal mesleklerdendir.
 • Sayısal mesleklerden biri de diş hekimliğidir.
 • Eczacılık sayısal bir bölümdür.
 • Elektrik Mühendisliği sayısal bir meslektir.

Sayısal Meslek Olarak Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği; sayısal bir meslek olup, günümüzde geleceği parlak olarak gösterilen mesleklerden biri olmasına rağmen birçok insan tarafından bilinmeyen bir meslektir. Makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin özelliklerini bünyesinde birleştiren bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik mühendislerinin amacı; yeni makine ve araçların verimliliğini arttırabilmeyi sağlamaktır. Verimliliği ve maliyeti göz önüne alarak bir iş yerindeki iyileştirmeleri planlayan mühendislik dalıdır. Türkiye’de her üniversitede olan bir bölüm değildir. Elektrik elektronik, üretim, bilişim, otomotiv ve hizmet sektörlerinde çalışabilmeleri mümkündür.

Sayısal Mesleklerden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olanlar fizyoterapist olmaktadırlar. Fizyoterapistler ise; uzman hekimlerin tanısını koydukları rahatsızlıkları, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uygulayarak fiziksel tedavi yapan kişilere verilen isimdir.

Fizyoterapist olabilmek için 4 yıllık bir lisans eğitiminin tamamlanmış olması gerekmekle beraber, diplomanın da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Sayısal bir meslek olan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olanların çalışma alanları aşağıda belirtilmiştir:

 • Yataklı tedavi merkezlerinde çalışabilmektedirler. Üniversiteler, devlet hastaneleri veya özel hastaneler olabilmektedir.
 • Ayaktan tedavi veren tıp merkezlerinde fizyoterapistler çalışabilmektedirler.
 • Fizyoterapistler; bedensel, görsel ve işitsel rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler.
 • Milli takımlarda çalışabilmeleri mümkündür.
 • AR-GE laboratuarlarında fizyoterapistlere iş verilmektedir.
 • Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilmeleri mümkündür.
 • Üniversitelerde, yüksek okullarda ve araştırma enstitülerinde çalışabilmektedirler.

Sayısal Meslek Olarak İç Mimarlık

İç mimarlar; herhangi bir mekanın gereksinimlerine göre o mekanın renk, aydınlatma ve dekorasyon gibi konuları ile ilgilenen kişilerdir. İç mekanın hem daha kullanışlı hale gelmesi hem daha güvenilir olması hem de daha göze hitab ediyor olması iç mimarların sağlaması gereken şartlardandır. İç mimarların sorumlulukları ise aşağıda sıralanmıştır:

 • Müşterilerinin amaçlarını ve üretilen projenin gereksinimlerini belirlemek iç mimarların görevlerindendir.
 • Düzenlenecek olan mekanın nasıl kullanılacağını iç mimarlar belirlemektedir.
 • İç mimarlar ön tasarım planlarını çizmek ile yükümlüdürler. Bu planlara elektrik düzenleri de dahildir.
 • Çeşitli bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir. Çizim becerileri ile eskizler, çizimler ve kat planı üretimleri yapabiliyor olmaları gereklidir.
 • Oluşturulan proje için zaman çizelgesi oluşturmaları gereklidir.
 • Uygulanacak olan projenin bütçesini belirleme ve malzeme ile işçilik ücretlerini ayarlama da iç mimarların sorumluluklarındandır.

Bir Başka Sayısal Meslek : Kimya Mühendisliği

Kimya mühendislerinin görev tanımına bakıldığında; üretim sürecinde kullanılacak olan malzemelerin nasıl daha kullanışlı hale geleceğinin planlamasını yapmaktadırlar. Savunma sanayi, uzay araştırmaları, uçak ve havacılık sanayi gibi sektörlerde kendilerine iş bulabilmeleri mümkündür.

Sayısal mesleklerden olan kimya mühendislerinden beklenen nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

 • Yüksek bilgi düzeyine sahip olmaları gereken konular; lineer cebir, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve kimya reaksiyonlar gibi konulardır.
 • Sürekli olarak gelişime açık kişiler olmaları gereklidir.
 • Mesleki etiklerin ve pozisyonlarının kendilerine getirdiği sorumlulukların farkında olan kişiler olmalılardır.
 • Düşük maliyetler ile daha kaliteli sonuca ulaşabilmeye odaklı olmalılardır.
 • Ekip çalışmasına katılabilen kişiler olmaları gereklidir.
 • Eğer erkek adaylar bu alanda çalışmak istiyor iseler; başvuru yaptıkları dönemde askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları veya askerlikten muaf olmaları firmalar tarafından talep edilmektedir.

Sayısal Mesleklerden : Makine Mühendisliği

Makine Mühendisleri; temel fizik kanunları çerçevesinde bir enerji türünün bir başka enerji türüne çevrilmesini sağlayan makineler ile ilgili çalışan mühendislerdir. Çalışma alanları özel sektörde veya kamu kurumlarında olabilmektedir. Makine mühendislerinin görev tanımlar ise aşağıdaki gibidir:

 • İş sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaları kendilerinden istenmektedir.
 • Mekanik ve enerji dönüşümü üzerine yeni gelişmeleri takip ederek yeni bilgiler edinmeleri gereklidir.
 • Makine mühendisliği sayısal mesleklerden olduğu için temel hesaplamaları yanlışsız ve eksiksiz yapabilen biri olması gereklidir.
 • Kendisinden beklenen işi düşük maliyetler ile en iyi şekilde ortaya koyabiliyor olması gereklidir.
 • Kendisi ile beraber aynı proje kapsamında çalışan personellerin sevk ve idaresinden sorumlu olmaktadır.
 • Çalıştığı kurumda ilgilendiği proje ile ilgili süreci iyileştirme, verimi arttırma ve maliyet azaltma gibi konularda makine mühendislerine görev düşmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler biyoloji ve genetik; oldukça kapsamlı bir bölüm olup yaşamdaki moleküllerin temel özelliklerini, yapılarını ve işlevlerini inceleyerek birbirleri ile olan fizyolojik ve patolojik ilişkilerini araştıran bir bölümdür. Hücre içi ve hücreler arası sinyallerin sağlıklı işleyişi ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar.

Türkiye’de ilk olarak 1977 yılında bu bölüm Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışanların araştırma konularına bakıldığında şöyledir:

 • İnsan genetiği
 • Bitki genetiği
 • Gen anlatımı
 • Gelişim biyolojisi
 • Kanser
 • Biyoteknoloji

Sayısal Mesleklerin En İyilerinden : Tıp

Tıp; sayısal bölümler içerisinde en çok bilinenlerden biridir. Üniversitelerin tıp fakültelerinde 6 senelik bir eğitim sonucunda pratisyen hekim olarak mezun olmak mümkündür. Ardından tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek seçilecek alanda 2 sene uzmanlık yapılabilmektedir.

Doktorlar tıbbi durumları, bozuklukları ve hastalıkları teşhis ederek tedavi etme görevine sahip olan kişilerdir. Doktorların stres yönetebilme becerisi olan, yüksek konsantrasyona sahip, rasyonel yaklaşımlar sergileyebilen ve sorgulayıcı bir zihne sahip olan kişiler olmaları gereklidir.

Biyoloji

Biyoloji bölümlerinden mezun olanlar biyolog olmaktadırlar. Sayısal mesleklerden olan biyologlar; bitki ve hayvanların yaşamlarının temel prensipleri üzerinde araştırma yapan kişilerdir. Biyologların sorumluluklarından bazıları ise şunlardır:

 • Bitki, hayvan ve ekosistemleri araştırarak, bunları tanımlamak ve sınıflandırmak biyologların görevlerindendir.
 • Hastalıkları teşhis ederek tedavileri için yeni yöntemler geliştirmek biyologların sorumluluklarına dahildir.
 • Biyologlar yabani hayvan popülasyonlarını araştırmaktadırlar.
 • Yenilenebilir kaynaklar ile ilgili yönetim planı yapmak biyologların görevlerindendir.

Originally posted 2021-05-21 23:08:25.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir