PARA KAZANDIRAN UYGULAMALAR İLE TELEFONUNUZDAN PARA KAZANMAYA BAŞLAYIN. HEMEN TIKLAYIN.

Swot Analizi Nedir, Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Swot analizi; stratejik bir değerlendirme tekniğidir. Açılımına bakıldığında; S harfi strengths olarak bilinmektedir ve güçlü yönleri temsil etmektedir. W harfi, weaknesses anlamına gelmektedir ve zayıf yönler için kullanılmaktadır. O harfi opportunities demektir. Fırsatlar için kullanılmaktadır. T harfi ise threats demektir ve tehditler için kullanılmaktadır.

Swot analizi yönteminin geçmişine bakıldığında; 1960 yıllarına kadar dayandığı görülmektedir. Harvard Üniversitesi’nde bulunan bir grup profesörün geliştirdiği bir tekniktir. Türkçe çevirilerde kısaltma olarak GZFT olarak da kullanıldığı görülmektedir. Mevcut durumun tespiti için uygulanan bu teknikte, çeşitli sorulara cevap arayarak durum analizi yapılmaktadır.

Swot Analizinde Güçlü Yönlerin Tespit Edilmesi İçin Sorulması Gereken Sorular Nelerdir?

Swot analizinin güçlü yön soru örnekleri aşağıda belirtilmiştir:

 • İşletmenin hangi özellikleri satışın artmasını sağlamaktadır?
 • Diğer işletmelerin erişemediği veya sahip olmadığı, aynı zamanda da işletme için avantajlı olacak olan düşük maliyetli veya benzersiz bir niteliği olan bir kaynağa erişim şansı var mı?
 • İşletmenin üstün yönleri olarak neler sayılabilmektedir?
 • Diğer işletmeler ile kıyaslama yapıldığında, işletmenin diğerlerinden daha iyi yaptıkları nelerdir?
 • Sektörde güçlü olarak nitelendirilen durumlar nelerdir?
 • İşletme için benzersiz değer teklifi yani BDT ne olmaktadır?

Swot Analizi Yaparken Zayıf Yönlerin Tespitinde Hangi Sorular Sorulmalıdır?

Swot analizi zayıf yön tespit soruları aşağıda sıralanmıştır:

 • İşletmenin satışının düşmesine neden olan özellikleri nelerdir?
 • İşletme olarak yapmaktan kaçınılması gerekenler genel olarak nelerdir?
 • İşletmenin iyileştirmesi gereken özellikleri nelerdir?
 • Sektörde zayıf olarak nitelendirilen işletme özellikleri nelerdir?
 • Hangi konularda rakipler daha iyi faaliyet göstermektedirler?

Swot Analizi İle Fırsatların Farkına Varabilmek İçin Sorulması Gereken Sorular Nelerdir?

Swot analizi için fırsat soruları aşağıdaki gibidir:

 • Yakın veya orta vadede işletmenin çevresinde olabilecek durumlardan etkilenmesi ile doğacak olan fırsatlar baz alındığında, ne tür fırsatlar yakalamayı öngörmektedirler?
 • Hükümet politikasında, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili herhangi bir değişim planı olmakta mı veya yakın zamanda bir değişim yaşandı mı?
 • Faaliyet gösterilen sektöre bakıldığında, bu sektörde geniş veya dar ölçek fark etmeksizin yaşanan teknolojik gelişmeler nelerdir?
 • Yaşanan sosyokültürel değişikliklere, nüfus profili değişikliklerine, yaşam tarzı değişimlerine ve bunun gibi değişikliklere bakıldığında; işletmeyi olumlu etkileyebilecek durumlar gözlenebilmekte midir?
 • İlginç eğilim veya trend olarak görülenler nelerdir ve bunların takibi işletme tarafından yapılmakta mıdır?

Swot Analizi İle Tehditlerin Görülebilmesi İçin Hangi Sorular Sorulmalıdır?

Swot analizinde tehditlerin farkına varabilmek için sorulacak sorular şunlardır:

 • Ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve finansal piyasa koşullar hakkında söylenebilecekler nelerdir? Herhangi bir siyasi veya ekonomik kriz yaşanması durumunda işletmenin nakit akışında veya borçlarında problem yaşanır mı?
 • Faaliyet gösterilen alan ile ilgili ürünler veya hizmetler için belirlenmiş olan kalite standartları veya yasal koşullar değişime uğruyor mu?
 • İçinde bulunulan zaman diliminde iş ile ilgili herhangi bir engel ile karşılaşılıyor mu? İlerleyen zaman dilimlerinde iş ile ilgili karşılaşılabileceği öngörülen bir engel bulunmakta mı?
 • Rakiplerin içinde bulunulan zaman diliminde yaptıkları nelerdir ve yakın gelecek için planları nasıldır?
 • Teknolojide yaşanan değişikliklerin işletmenin pazardaki konumunu zora sokması mümkün müdür?
 • Zayıf yanlar göz önüne alındığında, bu zayıf yanların iş için tehdit oluşturabilecek olanları nelerdir?

Swot Analizi Nasıl Yapılmaktadır?

Swot analizi yapabilmek için öncelikle bir kağıdın dörde bölünmesi gereklidir. Bir yatay ve bir dikey çizgi ile bu yapılmalıdır. Sol üst köşeden başlanmak üzere sırası ile swot analizinin harflerinin her alana bir harf gelecek şekilde yerleştirilmesi gereklidir.

Güçlü yönler ve zayıf yönler içsel faktörler olarak değerlendirilmektedir ve üst kısımda bulunmaktadır. Fırsatlar ve tehditler ise dışsal faktörler olarak değerlendirilmektedirler ve alt kısımda bulunmaktadırlar. Bu yüzden yazılma sıraları önem taşımaktadır. Ayrıca bu şekilde bakıldığında olumlu tarafların sol kısımda, olumsuz durumların ise sağ kısımda görülebilmesi sağlanmaktadır.

Swot Analizinin Faydaları Nelerdir?

Swot analizinin avantajları şöyledir:

 • Belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. İşletme ile ilgili bütün ayrıntıların daha rahat görülebilmesi mümkün olmaktadır.
 • İşletme ile ilgili alınacak olan kararların hangilerinin ne derece doğru ve ne derece yanlış olduğu görülebilmektedir.
 • İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri fark edilebilmektedir. Bu sayede hangi konularda avantaj sahibi ve hangi konularda dezavantaj sahibi olunduğu bilinebilmektedir.
 • İlerleyen zamanlar için işletmeyi daha ileriye taşıyabilmek amacı ile strateji oluşturulabilmesini sağlamaktadır.
 • Proje dönemlerinde projelerin bütün faktörler göz önüne alınarak değerlendirilebilmesini sağlamaktadır.

Swot Analizinin Amacı Nedir?

Swot analizinin esas hedefi; bir karar alınacağı zaman bu kararı bütün yönleri ile değerlendirebilmektir.

Swot analizi kişisel olarak da işletme için de uygulanabilecek bir analizdir. Bir durumun güçlü, zayıf, avantajlı ve dezavantajlı durumlarının bir arada görülmesi sonucu izlenecek yola karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Yoruma kapalı.