Senet Nedir? Senet Örneği (Doldurulmuş)

Senet Nedir? Senet Örneği (Doldurulmuş)

Senet; borçlunun ödemekle yükümlü olduğu borcu güvence altında tutabilmek için alacaklının borçluya imzalattığı resmi bir belgedir. Senetler sadece nakit para için değil daire, ürün veya hizmet için de hazırlanabilmektedir.

Senetlerin Taşımaları Gereken Özellikler Nelerdir?

Senetlerin nitelikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Alacaklıların sahip olduğu hakkı gösteren bir belgedir.
 • Senetlerin geçerlilikleri uluslararası kapsamdadır.
 • Hem alacaklıyı hem de borçluyu beyan etmektedir.
 • Senedin ödenme zorunluluğu olduğunu belirten bir evraktır.
 • Senet hazırlama şartlarının sağlanmış olması gereklidir.
 • Hazırlanan senetlerde mutlaka senet veya bono kelimesi geçmelidir.

Senetlerin Geçerli Olabilmeleri İçin Taşımaları Gereken Şartlar Nelerdir?

Senetlerin geçerlilik koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • Senet içerisindeki metinde senet veya bono kelimesi yer almalıdır. Ancak bu kelime senet içerisinde başka bir bölüme yazılmış olsa bile kabul edilmemektedir. Türkçe dışında bir dilde senet hazırlanması durumunda, senet kelimesi Türkçe olarak metinde geçirilmelidir.
 • Belirli bir tutar karşılığında oluşturulması gereklidir. Bu tutarın hem kendisi hem de para birimi mutlaka yazılmalıdır. Türk Lirası cinsinden bir bedel yazma zorunluluğu yoktur.
 • Senet metnine şart koyulamamaktadır. Örnek vermek gerekir ise; herhangi bir şartın yerine getirilmesi durumunda senedin tahsil edileceği belirtilir ise, bu durumda senet geçersiz olmaktadır.
 • Borçlu konumundaki gerçek kişi de olsa tüzel kişi de olsa borçlunun isim ve soyismi yazılmalıdır. Şirket isimleri kabul edilmemektedir.
 • Muhatab olarak sayılan kişi senedi imzaladığında borçlu konumuna geçmektedir. İsmi, soyismi ve unvanı yazılmalıdır.
 • Tanzim tarihi takvimde bulunan bir günden seçilerek yazılmalıdır.

 

Senet Örneği
Senet Örneği

Senedi Doldurmak İçin Neler Yazılmalıdır?

Senet doldurma örneği aşağıda anlatılmıştır:

 • Senedin ne kadar vadede geçerli olduğunu en üstüne yazılmalıdır.
 • Vadenin yan tarafına son ödeme tarihi yazılmalıdır.
 • Ödenecek tutarın ödeme tarihinin sağ tarafına yazılması gereklidir. #ödenecektutar# şeklinde sayı ile yazılmalıdır. Para birimi de yer almalıdır.
 • Ödenecek tutarın sağ tarafında senet numarası yer almaktadır. Senet numarası alanını doldurmak zorunlu tutulmamaktadır. Ancak senetlerin takibini yapabilmek için iş kolaylaştıran bir alandır.
 • Sıra senet metnine gelmektedir. Bu metinde öncelikle borçlunun senedin kendisine ait olduğunu belirtmesi gereklidir.
 • Ardından senet metninde ödeme tarihi yer almalıdır.
 • Ödenmesi gereken tutar yazı ile ve para birimi ile beraber tekrar yazılmalıdır.
 • Nakden veya malen ödeneceğinin belirtilmesi gereklidir.
 • Senedin tahsil edileceği yerin isminin yazılması gereklidir.
 • Senet metninde belirtilen durumların kabul edildiğinin yazılması gereklidir.
 • Ardından senedin sol alt tarafına borçlunun adı, soyadı, adresi, T.C: kimlik numarası, kefil adı, kefilinin adresi ve kefilin T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Sağ alt kısma senedin düzenlenme tarihi yazılmalıdır.
 • En alta ise borçlunun iki adet imzayı yan yana atması gereklidir. Kefil göstermiş olması durumunda ise; kefilin, borçlunun imzasının üst kısmına yine 2 adet imza atması gereklidir.

Senedin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Senet ödenmediği takdirde, hukuki işlem başlatılabilmektedir. Çünkü senet yasal bir evraktır ve senette yer alan tarihe kadar belirtilen tutarın ödenmesi zorunludur. Alacaklı, senedin son ödeme tarihi geçtikten sonra borçluyu ödemesi için uyarmak zorunda değildir. Direkt olarak icra takibi başlatabilme hakkı bulunmaktadır.

Ödenmemiş Senet İçin İcra Takibi Süreci Nasıldır?

Senet icra takibi, icra dairesine başvurarak başlatılabilmektedir. Vekil olarak bir avukatın tayin edilmesi durumunda senetteki tutarın peşin, taksit veya kredi kartı ile ödemesinin yapılabilmesi mümkündür.

Avukat hazırladığı ödeme planı ile 10 günlük süre içerisinde anlaşmaya varabilmek için beklemektedir. Ancak bu süreçte senet tahsil edilemez ise icra takibi başlatılmaktadır. Borçlunun itiraz hakkı, icra takibi başladıktan sonraki 7 gündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir