PARA KAZANDIRAN UYGULAMALAR İLE TELEFONUNUZDAN PARA KAZANMAYA BAŞLAYIN. HEMEN TIKLAYIN.

Senet Nedir? Senet Örneği (Doldurulmuş)

Senet Nedir? Senet Örneği (Doldurulmuş)

Senet; borçlunun ödemekle yükümlü olduğu borcu güvence altında tutabilmek için alacaklının borçluya imzalattığı resmi bir belgedir. Senetler sadece nakit para için değil daire, ürün veya hizmet için de hazırlanabilmektedir.

Senetlerin Taşımaları Gereken Özellikler Nelerdir?

Senetlerin nitelikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Alacaklıların sahip olduğu hakkı gösteren bir belgedir.
 • Senetlerin geçerlilikleri uluslararası kapsamdadır.
 • Hem alacaklıyı hem de borçluyu beyan etmektedir.
 • Senedin ödenme zorunluluğu olduğunu belirten bir evraktır.
 • Senet hazırlama şartlarının sağlanmış olması gereklidir.
 • Hazırlanan senetlerde mutlaka senet veya bono kelimesi geçmelidir.

Senetlerin Geçerli Olabilmeleri İçin Taşımaları Gereken Şartlar Nelerdir?

Senetlerin geçerlilik koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 • Senet içerisindeki metinde senet veya bono kelimesi yer almalıdır. Ancak bu kelime senet içerisinde başka bir bölüme yazılmış olsa bile kabul edilmemektedir. Türkçe dışında bir dilde senet hazırlanması durumunda, senet kelimesi Türkçe olarak metinde geçirilmelidir.
 • Belirli bir tutar karşılığında oluşturulması gereklidir. Bu tutarın hem kendisi hem de para birimi mutlaka yazılmalıdır. Türk Lirası cinsinden bir bedel yazma zorunluluğu yoktur.
 • Senet metnine şart koyulamamaktadır. Örnek vermek gerekir ise; herhangi bir şartın yerine getirilmesi durumunda senedin tahsil edileceği belirtilir ise, bu durumda senet geçersiz olmaktadır.
 • Borçlu konumundaki gerçek kişi de olsa tüzel kişi de olsa borçlunun isim ve soyismi yazılmalıdır. Şirket isimleri kabul edilmemektedir.
 • Muhatab olarak sayılan kişi senedi imzaladığında borçlu konumuna geçmektedir. İsmi, soyismi ve unvanı yazılmalıdır.
 • Tanzim tarihi takvimde bulunan bir günden seçilerek yazılmalıdır.

 

Senet Örneği
Senet Örneği

Senedi Doldurmak İçin Neler Yazılmalıdır?

Senet doldurma örneği aşağıda anlatılmıştır:

 • Senedin ne kadar vadede geçerli olduğunu en üstüne yazılmalıdır.
 • Vadenin yan tarafına son ödeme tarihi yazılmalıdır.
 • Ödenecek tutarın ödeme tarihinin sağ tarafına yazılması gereklidir. #ödenecektutar# şeklinde sayı ile yazılmalıdır. Para birimi de yer almalıdır.
 • Ödenecek tutarın sağ tarafında senet numarası yer almaktadır. Senet numarası alanını doldurmak zorunlu tutulmamaktadır. Ancak senetlerin takibini yapabilmek için iş kolaylaştıran bir alandır.
 • Sıra senet metnine gelmektedir. Bu metinde öncelikle borçlunun senedin kendisine ait olduğunu belirtmesi gereklidir.
 • Ardından senet metninde ödeme tarihi yer almalıdır.
 • Ödenmesi gereken tutar yazı ile ve para birimi ile beraber tekrar yazılmalıdır.
 • Nakden veya malen ödeneceğinin belirtilmesi gereklidir.
 • Senedin tahsil edileceği yerin isminin yazılması gereklidir.
 • Senet metninde belirtilen durumların kabul edildiğinin yazılması gereklidir.
 • Ardından senedin sol alt tarafına borçlunun adı, soyadı, adresi, T.C: kimlik numarası, kefil adı, kefilinin adresi ve kefilin T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Sağ alt kısma senedin düzenlenme tarihi yazılmalıdır.
 • En alta ise borçlunun iki adet imzayı yan yana atması gereklidir. Kefil göstermiş olması durumunda ise; kefilin, borçlunun imzasının üst kısmına yine 2 adet imza atması gereklidir.

Senedin Zamanında Ödenmemesi Durumunda Ne Olur?

Senet ödenmediği takdirde, hukuki işlem başlatılabilmektedir. Çünkü senet yasal bir evraktır ve senette yer alan tarihe kadar belirtilen tutarın ödenmesi zorunludur. Alacaklı, senedin son ödeme tarihi geçtikten sonra borçluyu ödemesi için uyarmak zorunda değildir. Direkt olarak icra takibi başlatabilme hakkı bulunmaktadır.

Ödenmemiş Senet İçin İcra Takibi Süreci Nasıldır?

Senet icra takibi, icra dairesine başvurarak başlatılabilmektedir. Vekil olarak bir avukatın tayin edilmesi durumunda senetteki tutarın peşin, taksit veya kredi kartı ile ödemesinin yapılabilmesi mümkündür.

Avukat hazırladığı ödeme planı ile 10 günlük süre içerisinde anlaşmaya varabilmek için beklemektedir. Ancak bu süreçte senet tahsil edilemez ise icra takibi başlatılmaktadır. Borçlunun itiraz hakkı, icra takibi başladıktan sonraki 7 gündür.

Senet Dışında Kullanılan Diğer Belgeler

Senet dışında finans alanında pek çok belge kullanılabiliyor. Bunlardan birisi tahvil olarak bizleri karşılıyor. Tahvil, vadeli bir borç senedi olarak karşımıza çıkar. Genellikle şirketler arasında yaygın olarak kullanılan bu yöntem devletler tarafından da tercih edilebiliyor. Tahvile örnek vermek gerekirse devlet borç para almak için yatırımcılara tahvil dağıtır. Bu tahvil %10 faizli ve 1 yıl vadeli olsun. Yatırımcılar devlete para verip tahvili alır. 1 yıl sonra %10 faiz ile birlikte devlet parayı yatırımcılara öderken yatırımcılar gelir elde eder. Bu paraların miktarları bankadan kredi çekmeye göre yüksek olduğu için tahvil sistemi kullanılabiliyor.

Bu konuda bilinmesi gereken bir diğer belge hisse senedi olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Hisse senedi, bir şirketin sermayesinin paylara ayrılmış hali olarak açıklanabilir. Örneğin bir şirket borsaya girdiğinde %10’luk kısmını halka arz edebilir ve her bir dilimi %0,1’e veya daha düşük bir değere bölebilir. Hisse senedi alan bir kişi ister tek bir dilimden yararlanabilir ister birden fazla dilim alabilir. Hisse senedi almak o şirketin küçük bir kısmına ortak olmak anlamına geliyor. Eğer şirket borsada değer kazanırsa hisse senedinin de değeri yükseliyor. Bu sayede kullanıcı bu işten kazanç elde edebiliyor. Kısacası hisse senedi şirketin sermayesinin bir kısmının parçalara ayrılması.

SENET NEDİR? NASIL KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hukuk sistemini ele alarak kıymetli evrakların yaptırımları olduğu için ödemeler ile ilgili olan yasalarda kullanılan seçenekler arasında senette bulunmaktadır. Şahısların ve kurumların rahatça kullanabildiği bu belge, borçlu müşteri göstergesidir. Bir alacak karşılığında oluşturulur ve yasal geçerliliği vardır. Bu nedenle çok fazla tercih edilir. Çek ile birbirlerine çok benzemektedirler. Fakat ikisinin kurumda kullanılması farklı gerçekleşir.

Çek; herhangi bir müşterinin talebi üzerine düzenlenip oluşturulur. Yazılan çekin ödeneği bankadaki müşteriye ait hesaba yapılır. En önemli kısmı ise senede göre ödeme olanağı daha rahattır. Sebebi ise çek işlemleri banka tarafından yapıldığı için hesaba aktarımı daha kolay gerçekleşmektedir. Senet çeke nazaran yatırımı ve ödeneği daha az olan bir farklı alandır. Durum böyle olunca senedi daha ayrıntılı incelemek gerekmektedir.

Her hangi bir borçluluk durumunda iki tarafında karşılıklı imzaladığı belgelerdir. Bulunan iki kişiye de verilen isimler; muhatap ve lehtardır. Yani borçlu olan kişi ve alacaklı olan kişi şeklindedir. Bu senedin kıymetli evraklar içinde yer alması da durumun titizliğini artırmaktadır. Yani senetler kendileri içerisinde özelliklere sahiptir. Eğer bu bahsedilen özelliklere dikkat edilmezse bu senet geçersiz sayılacaktır. Bu yüzdendir ki eğer senet düzenleyecekseniz ve yahut alacaklı durumda iseniz bunun hassasiyetinde olup bu özelliklere dikkat etmeniz gerekmektedir.

Senet kullanmaya başlayan kişilere senet bir çok özellik sunmaktadır. Bunların en başında ve en önemli senedin asıl amacı olan alacaklılık gelmektedir. Yani senet kimin adı üzerine düzenlendiyse yapıldıysa o kişi diğerine alacaklı konumundadır. Ayrıca bu kişinin hakkı sadece kendi ulusu içerisinde değil uluslararası düzeyde bulunan bir haktır. Yani senet kullanmak senet üzerinden herhangi bir alış veriş yatırım yapmak sadece kendi ulusu içerisinde değil dünyaca hakkı olan bir durumdadır. Senede göz attığımızda görüyoruz ki karşılıklı bir borç ikilisi oluşmaktadır. Bunun sebebi tamamen senedin mecburen oluşması için gerekli olan iki taraftır. Yani alacaklı ve borçlu olan iki taraf borç içinde olduğu için durum bundan ibarettir.

Senetlerde asıl diğer önemli olan beyanlar ve senedi senet yapan imzalardır. Bunların reddi ve iptali çok zor durumlardır. Bu sebeple senetler bütün şekil ve şartlara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu iki tarafın da lehine olacak bir durumdur. Senette başka bir dikkat edilmesi gereken husus ise senedin üzerinde bulunan kefilin imzasıdır. Bu tamamen kefil olduğunun kanıtı niteliğindedir. Yani burdan çıkarıyoruz ki senet üzerinde bulunan bütün imzalar koşulsuz ve şartsız işleme alınan imzalar niteliğindedir.

Senetleri detaylı incelediğimiz zaman ve şekil ve şartlarına bakıldığında bazı durumlar senedin uygulanması için zorunlu durumdadır. Bunun en başında ise seneti imzalanırken içerisinde bulunması gereken poliçe kelimesidir. Bu kelime senedin içinde yoksa senet kabul görmez. Ödeme yapılırken de şart olmadan her hangi bir seçeneğe bağlamadan ödeme yapılacağının kabul edilmesidir. Seneti ödeyecek ve ödenecek kişilerin senet üzerinde istenildiği gibi yazılması da diğer bir şart arasındadır.

Ayrıca ödeme yapılacak yer alan ve tarih vade farkı gibi detaylarında yazılması şarttır. Son olarak tabi ki seneti senet yapan imzaların atılması da en büyük şarttır. Bilindiği gibi imza olmadığı sürece senetin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.

Özellikle ticari olarak kullanılmakta olan ve faaliyet süren senetler, her hangi kişisel bir borç ve alçak başka bir yerde de kullanılabilir. Borçlu olan taraf yani senedi ödemesi gereken taraf ödeyeceği tarihi senedin üzerinde belirtmesi gerekir, ve senedi için gerekli olan diğer bilgileri de doldurur. Tamamen bütün gerekli işlemler bittikten sonra ve imzalar atıldıktan sonra senet teslim edilir.

Senedin karşılığını alacaklı olan da kontrolleri yaptıktan sonra ve vadesinin gününü beklemeye koyulur. Daha sonra ise vadesinin günü eğer geldiyse borcunu tahsil etmek için vadenin ödeneceği belirtilen yere gidip vadesini öder. Eğer borçlu kişi bu ödemeyi gerçekleştirmediyse alacaklı kişi hukuki olarak hakkını almak için işlem başlatabilir. Bu yüzdendir ki alacaklıların güvenlikleri ve teminatı için herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda senet ve içinde bulunması gereken işlemler yapılır.

Yoruma kapalı.